Skip to content

POLITYKA COOKIES

Administratorem strony jest firma „MAGMA” Agnieszka Mucha , ul. Długa 39 , 32-540 Trzebinia , NIP :628-167-61-22,

Biuro Obsługi ul. Długa 39 , 32-540 Trzebinia

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator strony
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy ruchu i poprawy funkcjonowania strony z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics
 5. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika – smartfonie, tablecie komputerze. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

KLAUZULA INFORMACYJNA  – RODO

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego    i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie                     z art.6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b , c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

 • w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu  są przechowywane przez okres 5 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu i   postępowania zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia,
 • w  celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne i wówczas dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia.

W przypadku przedstawicieli dostawców, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od dostawców, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z Państwa produktów i usług lub na potrzeby  korzystania z produktów i usług dostawców, których jesteście Państwo przedstawicielami np. podmiotom wykonywującym usługi  pocztowe , kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich  danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od 25 maja 2018.