Skip to content
SAMOCHODY CIĘŻAROWE I AUTOBUSY
maxi-wash

MYJNIA MAXIWASH VARIO

MaxiWash Vario to trzy szczotkowy portal poruszający się po szynach i w kolejnych przejazdach wykonujący kolejne etapy mycia. System jest przy­sto­sto­wany do mycia każdego pojazdu użyt­ko­wego.

Obsługiwany jest poprzez zaawansowaną elektronikę sterowaną przez mikroprocesor, która zapewnia uzyskanie znakomitej niezawodności i doskonałych rezultatów mycia. 

Przetwornica częstotliwości steruje napędami ruchomej jednostki myjącej, jak i również ruchami podnoszenia i opuszczania szczotek. Wynikające z tego zalety to łagodny start maszyny oraz równy docisk szczotek do mytej powierzchni.

Myjnia MaxiWash gwarantuje eks­tre­malna spraw­ność, trwa­łość i mak­sy­malna wydaj­ność dla każ­dego typu pojazdu użyt­ko­wego, ste­ro­wa­nie urzą­dze­niem przy pomocy tech­no­lo­gii mikro­pro­ce­so­ro­wej. Wyposażona w boczne szczotki podwój­nie łoży­sko­wane zapew­niają dosko­nałą niezawodność oraz mycie do czysta za każdym razem.

Myjnia MaxiWash gwarantuje eks­tre­malna spraw­ność, trwa­łość i mak­sy­malna wydaj­ność dla każ­dego typu pojazdu użyt­ko­wego, ste­ro­wa­nie urzą­dze­niem przy pomocy tech­no­lo­gii mikro­pro­ce­so­ro­wej. Wyposażona w boczne szczotki podwój­nie łoży­sko­wane zapew­niają dosko­nałą niezawodność oraz mycie do czysta za każdym razem.

CENNIK

dostawcze i mikrobusy do 3.5t

45 zł

somochody ciężarowe

120 zł

autobus (szampon + wosk)

100 zł

ciągnik siodłowy (solo)

70 zł

ciągnik siodłowy + naczepa (wywrotka)

140 zł

autocysterna solówka

110 zł

pojazdy specjalistyczne (np. autocysterna)

140 zł

dezynfekcja do 3,5t

35 zł

dezynfekcja powyżej 3,5t

70 zł

Lora

140 zł

Ciężarowy powyżej 3,5t

85 zł

Cysterny z powłoką niemalowaną, silosy

160 zł