Skip to content

Myjnia wnętrz cystern, silosów i kontenerów

CENNIK

Ceny netto. W cenach zawarte jest czyszczenie węży.
Ceny obowiązują w przypadku niewielkiej pozostałości produktu w cysternie – poniżej 50kg. W innym przypadku doliczamy utylizację (2 zł netto/kg) lub możemy odmówić mycia!

Do każdego mycia SUSZENIE GRATIS!

SILOSY 250 ZŁ
mycie silosów po produktach sypkich
PRODUKTY CIEKŁE 420 ZŁ
mycie cystern po produktach ciekłych:
emulsja parafinowa, olej palmowy, kwas palmowy, olej kokosowy, paliol, styren, LIQUID, melasa, tłuszcze roślinne, smalec, fyrol pcf, klej, kwasy tłuszczowe, węglowodory, taulen, bretax, hyblene, nafta, dodatek do betonu, synhab, kapro, olej napędowy, olej opałowy, olej pozmażalniczy, stearyna, bio, wilfarin, kolex, poliester A10, rapsoil, kawas malainowy, ekoplastido, norman, elatur, szkło wodne
CYSTERNY TYP 3 OD 500 ZŁ
mycie cystern po produktach ciekłych:
czekolada, tłuszcze zwierzęce, parafina, surfolkanol i mydła, n-propanol, mersolyt, melapret, żywica, azotan manganu, gacz, chegina ABS, komponent BS, mazut
CYSTERNY TYP 1 360 zł
mycie cystern po produktach ciekłych:
mleko, glukoza, soki owocowe, wino, ocet, piwo, alkohole, aceton, ad-blue, płyn do chłodnic, glikol, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej sojowy, olej kukurydziany, kawa, jajka, styren, gliceryna, kwasy żrące: siarkowy, solny, azotowy, ług sodowy, estry karboxilowe, rozpuszczalniki, rsm, płyn hamulcowy, alkohole, izobutanol, amoniak, prefere
CYSTERNY TYP 3 OD 450 ZŁ
mycie cystern po produktach takich, jak:
olej bazowy, olej silnikowy, triumf, chemamid, toluen, anticovit, elasticol, olej BS-200, olej hydrauliczny

Grzanie produktu

150 ZŁ/H

Suszenie ( Do każdego mycia SUSZENIE GRATIS! )

100 ZŁ/H

Paletopojemniki 1000L

od 60 ZŁ/H