Samochody ciężarowe i autobusy

Myjnia samochodów ciężarowych i autobusów

Myjnia MaxiWash Vario

MaxiWash Vario to trzy szczotkowy portal poruszający się po szynach i w kolejnych przejazdach wykonujący kolejne etapy mycia. System jest przy­sto­sto­wany do mycia każdego pojazdu użyt­ko­wego.

Obsługiwany jest poprzez zaawansowaną elektronikę sterowaną przez mikroprocesor, która zapewnia uzyskanie znakomitej niezawodności i doskonałych rezultatów mycia.

Przetwornica częstotliwości steruje napędami ruchomej jednostki myjącej, jak i również ruchami podnoszenia i opuszczania szczotek. Wynikające z tego zalety to łagodny start maszyny oraz równy docisk szczotek do mytej powierzchni.

Myjnia MaxiWash gwarantuje eks­tre­malna spraw­ność, trwa­łość i mak­sy­malna wydaj­ność dla każ­dego typu pojazdu użyt­ko­wego, ste­ro­wa­nie urzą­dze­niem przy pomocy tech­no­lo­gii mikro­pro­ce­so­ro­wej. Wyposażona w boczne szczotki podwój­nie łoży­sko­wane zapew­niają dosko­nałą niezawodność oraz mycie do czysta za każdym razem.

Cennik usług

  • dostawcze i mikrobusy do 3.5t 45 ZŁ
  • samochód ciężarowy 120 ZŁ
  • autobus (szampon + wosk) 100 ZŁ
  • ciągnik siodłowy (solo) 70 ZŁ
  • ciągnik siodłowy + naczepa (wywrotka) 140 ZŁ
  • autocysterna solówka 110 ZŁ
  • pojazdy specjalistyczne 140 ZŁ
  • dezynfekcja 70 ZŁ